Handelskrigen: Kinesiske investeringer i USA faldet drastisk

Handelskrigen mellem USA og Kina har mange aspekter, men indtil videre er det en handelskrig for varer, ikke for tjenesteydelser og investeringer. Der er indgået en våbenhvile i krigen om varehandelen. Men når det gælder kinesiske investeringer i USA er der sket et dramatisk fald. Det gælder ikke den anden vej.

Af Laurids Mikaelsen, fhv. ambassadør i Kina, fhv. økonomisk ministerråd i USA

Den 22. juli 2019.

Handelskrigen mellem USA og Kina er indtil videre sat på ”stand by”. Men ét af de områder for bilaterale relationer, direkte investeringer i fabrikker mv., har udviklet sig dramatisk.

Allerede før handelskrigen startedes af Donald Trump i marts 2018 var kurven for kinesiske investeringer i frit fald. Det startede da Trump vandt præsidentvalget i 2016. Trumps retorik under valgkampen, navnlig udfald mod Kina og andre, skabte usikkerhed kloden rundt, og naturligvis også i Kina. Tænk, hvis han bliver valgt? Hvad kan vi så vente os? Det ved vi meget mere om i dag.

Donald Trumps Twitter-diplomati afskrækker erhvervslivet, formentlig også i andre lande end USA og Kina. Vil kinesiske virksomheden have lyst til at investere i fabrikker og arbejdspladser i USA, så længe ingen aner, hvordan og hvornår ”krigen” vil ende? Svaret er nej. Vil amerikanske virksomheder investere i Kina netop nu? Ja, pudsigt nok. Donald Trump siger ganske vist, at amerikanske investeringer i Kina er i frit fald på grund af Trumps hårde kurs mod Kina. Det er derfor, kineserne lider, siger Trump.

Lad os først se på kinesiske investeringer i USA. Faldet skyldes flere forhold, utryghed og forskellige benspænd for kinesiske investeringer. Kongressen vedtog i 2018 en specifik lov om kinesiske investeringer i USA. Det er blevet sværere at investere i USA, men utrygheden er den vigtigste forklaring bag faldet.

 

Grafen viser, at Kinas FDI (Foreign Direct Investment) i USA toppede i begyndelsen af 2016, mens præsidentvalgkampen i USA rasede. Niveauet i begyndelsen af 2016 var lidt mere end 45 mia. USD. Så faldt de årlige investeringer dramatisk, til mindre end 5 mia. USD ved udløbet af 2018.

Det går pudsigt nok helt anderledes, når det gælder amerikansk FDI i Kina. I januar 2019 registreredes en stigning på 125% i forhold til 2018, altså mere end en fordobling. Andre landes FDI i Kina steg også markant, således Holland med næsten 100%, mens Storbritannien (14%) og andre havde fine stigninger, men på et mere normalt niveau.

Det afspejler, at der er udbredt tryghed ved investering i Kina, men ikke i USA.

Amerikanske investeringer i kinesiske hi-teck industrier steg fra 2018 til 2019 med ca. 41%. Igen et vidnesbyrd om, at Kina er et sikkert investeringsland, også når det gælder amerikanske investeringer i kinesisk højteknologisk produktion.

 

Kinesisk hi-teck virksomhed

 

Se også ”Selvfølgelig har kineserne kopieret amerikansk teknologi”, april 2019.

Se også ”Handelskrigen mellem USA og Kina: Har Donald Trump en plan”, december 2018.

Se også ”Alt tyder på, at Trump går planken ud”, september 2018.

 

 

Del