Ny bog: Religion på kinesisk – anmeldt af Harald Nielsen

 

Her præsenteres en lille bog om Religion på kinesisk. Den kan erhverves for 120 kr. plus porto.

Religion på kinesisk er en lille bog på 70 sider, som fortæller om, hvad kineserne tror på. Kristendom og dansk mission i Kina fylder naturligvis meget, men andre religioner – eller skikke – beskrives også. Nogle er ur-kinesiske, men de fleste kom til Kina ad Silkevejen for mere end tusind år siden.

Af Laurids Mikaelsen

Den 29. april 2019

 

Bogen koster 120 kr. plus porto.

Bogen kan bestilles ved mail til kontakt@lauridsmikaelsen.com.

Bogen fremsendes pr. post vedlagt en faktura.

Om bogens indhold citeres fra omslaget:

Nogle religioner i dagens Kina er udviklet over tusind år i Kina, f.eks. Confucianisme, andre er i bogstaveligste forstand indvandret til Kina, nemlig ad de gamle silkeveje. Nogle religioner kom fra Indien, f.eks. hinduisme og buddhisme, andre fra Mellemøsten og Europa, f.eks. islam og kristendom.

I Kina er der mange trosretninger, herunder nogen, som dårligt nok kan kaldes religion, men snarere er en slags overleverede leveregler, f.eks. dyrkelse af forfædre.

Dr. Mikaelsen i Kina og dansk mission i Kina er givet en særlig plads. Missionens metoder og vilkår i årene umiddelbart efter anden verdenskrig og midt i den kinesiske borgerkrig mellem nationalisterne og kommunisterne, er illustreret ved et eksempel, nemlig Anna og Søren Emil Mikaelsen, forfatterens forældre, og syv andre unge missionærer i denne gruppe, udsendt efter anden verdenskrig. Deres historie i Kina slutter ved Mao Tse-tungs overtagelse af magten 1. oktober 1949, hvor Mao over Den Himmelske Freds Plads proklamerede Folkerepublikken Kina.

I dagens Kina er religionsudøvelse en farlig sag. Den nuværende kinesiske ledelse under Xi Jinping har strammet gevaldigt op, og f.eks. kristendom må praktiseres i skjul og uden for de mange kristne kinesiske kirker af frygt for repressalier fra det kinesiske styre. I Xinjiang-provinsen i det nordvestligste Kina er en million muslimer arresteret og anbragt i genopdragelseslejre.

Harald Nielsen, fhv. generalsekretær for Danmission, skriver i en anmeldelse:

 Kina i dag – Religion på kinesisk

”Kina i dag” er titlen på en lille bog (67 side), som er skrevet af Laurids Mikaelsen, der er søn af missionærparret Anna og S. E. Mikaelsen. Forældrene blev udsendt af Det Danske Missionsselskab til Kina i 1946. Faderen var læge, og sammen med en gruppe andre unge missionærer var det tanken, at de efter afslutningen af Anden Verdenskrig skulle medvirke til at genopbygge det danske missionsarbejde i Kina. Det kom til at gå anderledes.

Efter sprogstudier i USA ankom de unge missionærer til Kina i april 1947 midt i den kinesiske borgerkrig. Derfor nåede de aldrig til Manchuriet, hvor den danske mission havde arbejdet i mere end 50 år på dette tidspunkt. Efter yderligere sprogstudier – nu i Peking – måtte de unge missionærer i stedet søge mod Sydkina, hvor der endnu forholdsvis fredelige forhold. Dr. Mikaelsen og hans familie slog sig ned på et amerikansk missionshospital i byen Kiukiang (i dag: Jiujiang) ca. 600 km vest for Shanghai ved Yangtzefloden. Her fødtes sønnen Laurids den 9. juni 1948.

Efterhånden nåede borgerkrigen også til Kiukiang, og i sommeren 1949 måtte familien Mikaelsen flygte sammen med to danske sygeplejersker via Hankow og Hong Kong til Danmark, hvor dr. Mikaelsen med sin familie slog sig ned i Thisted og dr. Mikaelsen blev praktiserende læge. Anna Mikaelsen sad i en årrække i DMS’ bestyrelse bl.a. i nogle år som næstformand.

Laurids Mikaelsen har skrevet en fin lille bog, hvor han gør rede for de religiøse forhold i Kina i dag – også kristendommens stilling. Et afsnit er helliget en spændende beskrivelse af forældrenes tid som missionærer i de små tre år i dette urolige land. Beskrivelsen bygger i høj grad på en håndskrevet beretning, som dr. Mikaelsen nedfældede mange år efter begivenhederne.

Ud over faderens beretning bygger Laurids Mikaelsens beretning på et særdeles grundigt kendskab til det aktuelle kinesiske samfund og kultur, erhvervet i årene 2004-2007, da han var Danmarks ambassadør i Kina. I den anledning havde han lejlighed til at søge tilbage til sin barndoms steder og havde bl.a. den oplevelse at møde en kvinde på 90 år, som kunne fortælle, at hun havde arbejdet som sygeplejerske sammen med dr. Mikaelsen på hospitalet i Kiukiang.

Det er en velskrevet lille bog rigt illustreret om en anderles dansk missionshistorie i Kina, idet de unge missionærer ikke kom til den gamle missionsmark i Manchuriet, men fik deres korte gerning i Sydkina.

Bogen er privat udgivet og kan erhverves ved henvendelse til forfatteren på adressen: kontakt@lauridsmikaelsen.com. Den koster 120 kr. + porto. Pengene er givet godt ud. Man får rigtig meget à jour ført viden om Kina. Bogen være på det varmeste anbefalet.

Harald Nielsen

Fhv. generalsekretær DMS/Danmission

 

 

 

 

Del