Efter kommunisme følger nationalisme og populisme

Udviklingen i Polen er dybt bekymrende. Demokratiet er truet. I Polen er det partiet ”Lov og Ret”, PiS, som styrer landet. Under ledelse af partiformanden, Vladislaw Kaczynski, har Lov og Ret-flertallet, altså regering, parlament og præsident, reformeret Polen på en stærkt bekymrende måde. Partiet har navnlig angrebet den frie presse og de uafhængige domstole. Det har fået Europa-Parlamentet til at starte den procedure i EU-traktaten, som kan ende med, at Polen mister stemmeretten i EU. Der blæser nye nationalistiske vinde i Polen, men folket er delt. Mange protesterer i gaderne, foran præsidentpaladset og ved parlamentsbygningen.

 

Af Laurids Mikaelsen, foredragsholder, fhv. ambassadør i Polen, Kina og Litauen

Den 10. november 2018. Ikke offentliggjort andetsteds.

Den 18. oktober afsagde EU-Domstolen en bemærkelsesværdig dom. Polen blev dømt for at have fyret højesteretsdommere og indført ved lov, at alle dommere skal gå tidligt på pension. Uden at afvente EU-Domstolens afgørelse, udnævnte præsidenten den 5. oktober 21 nye dommere til Højesteret.

Den går ikke. EU-Domstolen siger, at de fyrede højesteretsdommere skal genindsættes med de rettigheder, de havde før fyringen. Og loven om tvangspensionering af dommere, når de fylder 65 år, skal ophæves.

Regeringen har selv sagt, at formålet med disse regler var at få renset korrupte dommere ud. Oppositionen siger, at det er politisk udrensning, som har til formål at få fjernet dommere, som ”Lov og Ret” vil af med. Polen har talrige andre sager verserende ved EU–Domstolen, der handler om at beskytte demokrati og retsstat.

Adam Mitznik

Adam Mitznik, tidligere borgerretsforkæmper, og i mange år chefredaktør på solidaritetsavisen Gazetta Wiecborska, sagde det længe før vi andre kunne se det, og mange har ikke fået tanken i dag: ”Efter kommunismen kommer nationalismen”! Han sagde det allerede, da Polen i 1989 fik sin frihed med demokrati og markedsøkonomi. Han var dengang rådgiver for Lech Walesa, som startede Solidaritets-bevægelsen i Gdansk. Alt dette var Mitznik med til. Lech Walesa siger, at han er dybt bekymret.

Aleksander Kwasniewski

Aleksander Kwasniewski, den tidligere præsident og ekskommunist, udtrykker det på en anden måde: ”De nye populister er som gamle kommunister.” “Vi ser politikere, der ønsker en centraliseret stat, kontrol med dommere, kontrol med medier. Og det hele styres af partibossen”. Det var Aleksander Kwasniewski, som i de berømte rundbordssamtaler sad  ved siden af Jaruzelski. Som sagt er tidligere ”landsfader” fra Solitaritet, som sad over for Jaruzelski, Lech Walesa, dybt bekymret.

Uffe Ellemann-Jensen

Uffe Ellemann siger i bogen ”Som Blad i Høst”: ”I lande som Ungarn og Polen er det liberale demokrati delvist sat ud af kraft, og de aktuelle magthavere bekender sig åbent til ønskerne om at tage et opgør med de værdier, EU bygger på.”

Der er langt tilbage til 1989, hvor Lech Walesa med folkets opbakning vandt magten i Polen og blev Polens første folkevalgte præsident.

Lech Walesa

Jeg var ambassadør i Polen i seks år, da Polen forhandlede sig ind i EU. Det var Danmark, som førte an i udvidelsen. Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fog Rasmussen havde det store ansvar. I dag ser jeg mig bekymret omkring. Er udviklingen i Polen i overensstemmelse med Københavnskriterierne, betingelserne for optagelse i EU? Næppe.

Det tjener måske lidt til Polens forsvar, at historien har været hård ved polakkerne. For netop 100 år siden genopstod Polen som et selvstændigt land efter første verdenskrig og den tredje deling af Polen (fra 1795). Efter få år med demokrati var Polen en diktatorisk stat fra 1926-39. I 1939 igen delt, Polens fjerde deling, denne gang mellem det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen, i overensstemmelse med Molotov-Ribbentrop-pagten. Efter anden verdenskrig blev Polen indlemmet i den kommunistiske blok, under Sovjetunionens dominans, indtil 1989. Ikke mærkeligt, at dét fører til nationalisme. Nu kan vi selv bestemme. Så allerede her forstår vi, at Mitznik havde ret, efter kommunisme følger nationalisme. Det er først nu, at det slår entydigt igennem.

Jaroslaw Kaczynski

Inden for det seneste år er der sket en masse, alt sammen i den ”forkerte” retning. Der er problemer med domstolenes uafhængighed, og under den nuværende ”Lov og Ret”-regering er forholdet til pressen stærkt anspændt. Partiets grå eminence, Jaroslaw Kaczynski, som ikke er medlem af regeringen, men menigt medlem af rigsdagen, har sagt til pressen i Polen, at det ikke er deres opgave at kritisere partiet og regeringen, men at forklare regeringens politik. Det lyder som Kina, hvor Xi Jinping har gjort det samme.

Det skræmmende er, at den polske presse i store træk respekterer dette påbud, også Adam Mitzniks avis Gazetta Wiecborska. Det har skabt en konflikt med EU og Europarådet og kan sammen med andre udemokratiske tiltag i Polen i sidste ende føre til eksklusion fra disse bærende europæiske institutioner.

Det nuværende regime er modstandere af EU og Europarådet, som man beskylder for utidig indblanding i polske forhold. Polen retter sig ikke efter EU-beslutninger og domme, de gør som de vil. Polens præsident, Andrzej Duda, sagde i september: ”EU er et indbildt fællesskab, der ikke har givet os ret meget”!

Efter EU-dommen har Polen – i første runde – trukket tvangspensioneringen af dommere tilbage, men det skyldtes nok, at der var lokalvalg i Polen. Ved valget den 21. oktober gik ”Lov og Ret” tilbage, navnlig i byerne. De nationalistiske og populistiske vælgere findes primært på landet. Da der skal være parlamentsvalg i 2019, kan man vist regne med, at angrebet mod dommerstanden vender tilbage, når støvet efter dommen har lagt sig.

Duda og Trump i Det Hvide Hus oktober 2018

På det sikkerhedspolitiske område skaber Polen også ravage. I september sagde præsidenten, Andrzej Duda, under et besøg hos Donald Trump i Det Hvide Hus, at Polen vil betale for en amerikansk base i Polen, som vi kan kalde ”Fort Trump”. Og de to ledere var enige om, at Tyskland skal kritiseres for den gasledning gennem Østersøen mellem Rusland og Tyskland, som anlægges nu, North Stream 2. Det skaber konflikt med Rusland, Tyskland, EU mv. Det er svært at se, hvorfor USA har adkomst til at blande sig i dét.

Noget så simpelt som fældning af træer bringer Polen på kant med verdenssamfundet. Det sker i det nordøstligste hjørne af Polen, hvor der skoves løs. Problemet er, at Bialowieza-skoven er Europas eneste urskov, uberørt gennem århundreder, nationalpark og det eneste område i Europa, hvor bisonokser lever frit i naturen. Urskoven er af UNESCO erklæret for ”Verdens Naturarv”.

EU-Kommissionen ser meget alvorligt på udviklingen. Kommissionen vil bruge alle værktøjer for at sikre demokratiet i Polen. Kommissionen anlagde sag mod Polen, og anmodede om hastebehandling. Det fik de. Nu er Polen dømt ved EU-Domstolen, og proceduren, som kan føre til Polens tab af stemmeretten i EU, er iværksat for et år siden, i november 2017.

Hvordan ser man ellers nationalismen? Polen siger nej til flygtninge, i det hele taget nej til udlændinge. Dem er der ikke brug for. Polen vil have et samfund uden diversitet, uden jøder og sigøjnere, og der drives klapjagt på homoseksuelle. Polen lukker sig om sig selv, dog med en ven i Ungarn, Victor Orban.

Bag alt dette står det ultrakonservative parti ”Lov og Ret”, på polsk meget passende forkortet ”PiS”. Under ledelse af eneherskeren, Jaroslaw Kaczynski, føres Polen i denne retning, en skræmmende nationalistisk retning, hvor partiets mantra er nej, nej og atter nej. ”Det hele styres af partibossen”, siger den tidligere præsident, Aleksander Kwasniewski.

Polakker, som demonstrerer imod ”Lov og Ret”, forfølges, siger Amnesty International. I massedemonstrationer protesterer polakker mod ”Lov og Ret”s angreb på forfatningen og demokratiet.

Det seneste er, at ”Lov og Ret” selv deltager i yderligtgående protester i Polen, og oven i købet selv påberåber sig ret til at demonstrere. Fejringen af Polens selvstændighed for 100 år siden valgte ”Lov og Ret” at markere ved at deltage i et optog, arrangeret af en ultra højreorienteret bevægelse med rødder i 1930-ernes antisemitiske miljø, skriver AP (og Berlingske). Statsmisteren og landets præsident går med i demonstrationen, begge PiS! Borgmesteren i Warszawa forbød optoget, men en domstol omstødte dette, da den mener, at det vil være et brud på forsamlingsfriheden.

Hvad gør EU? Alt dette sker, mens Polen er det land, som modtager flest EU-midler til udbygning af infrastruktur mv.

Demonstration Warszawa juli 2018

Opbakningen i folket er betydelig, men det er modstanden mod PiS også. De to sider påberåber sig begge at være de rigtige polakker, de rigtige nationalister, så begge sider demonstrerer under det polske flag.

Modstanderne af disse skred i forfatningen er tilsyneladende flere end tilhængerne.

Modstandernes demonstrationer er i hvert fald større og mere synlige. Ved demonstrationer i titusindvis i gaderne og på pladserne råber modstanderne af Jaroslaw Kaczynski: ”Forfatningen, forfatningen!”.

Jo, Adam Michnik har ret. Efter kommunisme følger nationalisme. Desværre.

 

Køb et foredrag om Polen? Gå til bjælken øverst på siden ”Bestil et foredrag”.

Se også “Polen og jøderne“. Januar 2018. Se her.

Se også ”Lov og ret i Polen”. December 2017. Se her.

Del